FARMAGUIA

Farmàcies de la província de Barcelona

Farmaguia és el localitzador de farmàcies de la província de Barcelona en temps real.

Troba de forma ràpida i eficaç les farmàcies i els seus serveis, i també els hospitals i centres d'atenció primària disponibles al teu voltant.

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona Descàrrega gratuïta
FARMAGUIA al teu mòbil

Avís legal


Identificació

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona és una corporació de dret públic, registrada en el Registre de Col·legis Professionals del Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, situat al carrer Girona, número 64, baixos, 08009 BARCELONA, telèfon 93 244 07 10, e-mail cofb@cofb.net i número d'identificació fiscal Q-0866002-I. Aquesta institució es regeix per les lleis de col·legis professionals estatal i autonòmica, i pels seus propis estatuts declarats adequats a la legalitat pel citat departament per Resolució JUS/1414/2008 de 6 de maig, publicats en el DOGC de 15 de maig de 2008. Inscripció número F/B 211.

Propietat intel·lectual

Tot el contingut de les pàgines d'aquesta web (www.farmaguia.net) és propietat del Col·legi, i comprenen, a títol enunciatiu no limitatiu els següents elements: textos, gràfics, imatges, logotips, arxius de programari, colors, estructura, selecció, ordenació i presentació de continguts, programa d'ordinador per a la seva creació i el seu funcionament. Està totalment prohibida la reproducció total i/o parcial, la comunicació pública i l'emmagatzematge d'aquesta pàgina i de qualsevol altre material i/o element que la integri protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual, sense obtenir el consentiment previ del Col·legi.

Accés dels usuaris

L'usuari es compromet a utilitzar aquests serveis de conformitat amb la Llei, les condicions generals que conté aquest avís legal, la moral, els bons costums i l'ordre públic. En conseqüència, l'usuari s'obliga a abstenir-se de fer un ús mitjançant el qual es lesionin els drets i els interessos de la institució i de tercers o que de qualsevol manera pugui comportar un impediment en l'accés d'altres usuaris autoritzats i es fa responsable dels danys i perjudicis que el Col·legi hagi de suportar per motiu d'aquest ús del portal.

Limitació de responsabilitat

El Col·legi adverteix que els continguts d'aquesta web són de caràcter informatiu i declina tota responsabilitat sobre la informació que s'ofereixi mitjançant la reproducció de documents elaborats per altres administracions públiques, notícies de premsa i serveis que proporcionin companyies alienes al Col·legi.

Tampoc es pot fer responsable de les versions electròniques dels documents publicats en diaris oficials, quan es carreguin directament, de les notícies aparegudes en diaris i revistes d'informació, ni dels continguts dels links d'interès.

El Col·legi es reserva el dret de modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d'aquesta web.

Tampoc es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema informàtic dels usuaris per l'existència de virus no detectats o altres elements lesius en els seus continguts.

El Col·legi també es reserva el dret de suspendre o interrompre el servei per necessitats d'actualització, per la introducció de millores o els arranjaments que en casos puntuals s'hagin de dur a terme pel bon funcionament del servei.

La informació dels horaris d'atenció al públic de les oficines de farmàcia de la província de Barcelona que es proporciona ha estat aprovada per la Junta de Govern de la corporació en virtut de les competències que li han estat delegades pel Conseller del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per Ordre de 23 de gener de 1992 a favor dels col·legis de farmacèutics de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

L'organització d'aquests horaris està concebuda amb caràcter de mínims, el que implica que existeix una obligació del titular de cada oficina de farmàcia de complir-los.

COFB
COFB
COFB